Veelgestelde vragen

Bezoek

De MuziekSpeelplaats is een plek waar álle kinderen, met een rijkdom aan achtergronden, samenkomen en muziek maken, zoals zij ook naar een sportveldje in de buurt kunnen gaan. De MuziekSpeelplaats verbindt, coacht en ondersteunt initiatiefnemers om in hun eigen buurt een MuziekSpeelplaats op te zetten. 

De MuziekSpeelplaats is voor kinderen van 7 t/m 13 jaar voor wie muziek maken en een instrument (leren) bespelen een luxe is. De MuziekSpeelplaats creëert veilige havens waar kinderen samen muziek en plezier maken. Dat doen we in de eerste instantie waar de nood het hoogst is, in wijken met een diversiteit aan achtergronden. Hier openen we MuziekSpeelplaatsen waar kinderen na school welkom zijn om binnen te lopen voor een muziekles, workshop of om vrij te spelen. Onder begeleiding van een muzikale leider uit de wijk – het Boegbeeld – krijgen zij de ruimte om spelenderwijs hun zelfvertrouwen op te bouwen en (muzikale) talenten te ontdekken, in contact te komen met anderen en herinneringen te maken.

De MuziekSpeelplaats is geen “one size fits all” model. Elke locatie en ieder Boegbeeld kent de dynamiek van de wijk en weet verbinding te leggen met de kinderen, wijkbewoners en samenwerkingspartners. Hij/zij/hen is verantwoordelijk voor de activiteiten en de dagelijkse gang van zaken. Het hoofddoel draait om de kinderen en om ze na schooltijd in een veilige plek samen te laten spelen met muziek, ongeacht of dat de vorm aanneemt van vrij spelen, muziekles of workshop. De invulling en capaciteit zal afhankelijk zijn van de lokale behoefte en DNA en zal per wijk/stad verschillen. 

Het aantal kinderen dat terecht kan bij De MuziekSpeelplaats is afhankelijk van de capaciteit van de locatie. Bij inschrijving zal het locale team ter plekke inzicht hebben en kunnen aangeven of er nog plek is. Neem vooral contact op.

De MuziekSpeelplaats is gratis en het gehele jaar geopend.

De openingsdagen en -tijden kunnen per locatie verschillen maar zullen altijd na schooltijd zijn. Zie op de pagina’s van iedere locatie voor de specifieke gegevens van ieder: adres, openingstijden en programma als ook inschrijving. 

Je kunt je inschrijven op de specifieke pagina van iedere locatie op deze website. Maak gebruik van het beschikbare menu.

De MuziekSpeelplaats heeft als doel muziek toegankelijk te maken voor ieder kind in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland. In samenwerking met maatschappelijke partners en initiatiefnemers (Boegbeelden) uit iedere wijk wordt beoordeeld of de locatie tot de mogelijkheden behoort. De belangrijkste voorwaarde voor het openen van een locale MuziekSpeelplaats is de behoefte en vraag vanuit de wijk zelf. Geef het dus aan bij De MuziekSpeelplaats!

Zakelijk

De MuziekSpeelplaats heeft als doel muziek toegankelijk te maken voor ieder kind. Onze aandacht gaat vooral naar kinderen in wijken met een diversiteit aan achtergronden. Kinderen zijn na school welkom om binnen te lopen en  vrij muziek te maken of deel te nemen aan een muziekles of workshop. In samenwerking met maatschappelijke partners en initiatiefnemers (Boegbeelden) uit iedere wijk zetten wij een landelijk opererende organisatie neer welke de lokale speelplaatsen ondersteunt en met ambitieuze professionals begeleidt. De MuziekSpeelplaats is gratis en het hele jaar drie dagdelen per week geopend Belangrijk is dat de MuziekSpeelplaats door de buurt gedragen wordt. 

De MuziekSpeelplaats is een stichting en zodanig afhankelijk van financiering van derden, waaronder weldoeners, goede doelen, fondsen, stichtingen, gemeente(lijke instellingen) en samenwerkingspartners (zoals welzijnsorganisaties die bijvoorbeeld om niet een locatie ter beschikking stellen). Daarnaast is de Stichting afhankelijk van donaties van bedrijven en particulieren. Doneren kan zowel eenmalig als periodiek terugkerend via de website of door het overmaken naar NL07 ABNA 0854563644 t.a.v. Stichting MuziekSpeelplaats 

Stichting De MuziekSpeelplaats is opgericht in 2019 en heeft een culturele ANBI-status, is aangesloten bij Goede Doelen Nederland en is een erkend Goed Doel.

De Jaarverslagen van De MuziekSpeelplaats zijn te vinden in de footer op de website.

Er wordt op landelijk en lokaal niveau gewerkt met verschillende partners die te verdelen zijn in de volgende categorien: Welzijn, Jeugd, Cultuur, Gemeente en Onderwijs. 

De Boegbeeld Academy is een (digitale) leeromgeving met kennis en informatie omtrent het starten, onderhouden en leiden van een locatie. De inhoud varieert van onderwerpen als projectmanagement en fondsenwerving, tot communicatie. Tevens is het een plek voor kennisoverdracht tussen de verschillende Boegbeelden, ter ondersteuning van de bijeenkomsten die twee keer per jaar plaatsvinden om ervaringen en praktijkkennis uit te wisselen. 

Een Boegbeeld is iemand die afkomstig is uit de wijk en de schakel vormt tussen de lokale gemeenschap en de stichting. Hij/zij/hen maakt onderdeel uit van de wijk en bezit eerstehands kennis van de unieke cultuur, systeem en behoeftes van de wijk. Gesteund in de uitvoering door een assistent, zijn zij samen verantwoordelijk voor de lokale MuziekSpeelplaats. Het Boegbeeld is de sleutel tot ons succes.