Jaarverslagen

Financiën

De MuziekSpeelplaats is een stichting en zodanig afhankelijk van financiering van derden, waaronder overheden, fondsen, stichtingen en samenwerkingspartners (zoals welzijnsorganisaties die bij voorbeeld om niet een locatie ter beschikking stellen). Adviesbureau Van Dooren Advies in Amsterdam is in opdracht van De MuziekSpeelplaats verantwoordelijk voor de fondsen- en sponsorpropositie. Daarnaast is de Stichting afhankelijk van donaties van bedrijven en particulieren. Doneren kan zowel eenmalig als periodiek terugkerend via de website of door het overmaken naar NL07 ABNA 0854563644 t.a.v. Stichting MuziekSpeelplaats.  

Keurmerken

Stichting De MuziekSpeelplaats is opgericht in 2019 en heeft een culturele ANBI-status, is aangesloten bij Goede Doelen Nederland en is een CBF erkend Goed Doel.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang en geen winstoogmerk heeft. Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen.

Het CBF houdt toezicht op de Erkende Goede Doelen in Nederland. Dat zijn er in totaal al bijna zevenhonderd. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 4,7 miljard aan inkomsten. Deze Erkende Goede Doelen mogen de CBF-Erkenning voeren in hun communicatie. Daarmee laten zij zien dat zij zich vrijwillig uitgebreid laten toetsen door het CBF. Aan een CBF-Erkend Goed Doel kun je dus gerust schenken.

Goede Doelen Nederland is de brancheorganisatie van erkende goede doelen die oplossingen zoeken voor diverse maatschappelijke vraagstukken. Zij zetten zich in voor het maatschappelijk draagvlak van en het publieksvertrouwen in goede doelen zodat zij professioneel en in onafhankelijkheid kunnen werken aan hun missie.

De MuziekSpeelplaats locaties die je kunt bezoeken en/of supporten

Den Haag

Lelystad

Rotterdam