Boegbeeld Academy

Wat is de Boegbeeld Academy?

De Boegbeeld Academy is een (digitale) leeromgeving om zorg te dragen voor de nodige kennis bij Boegbeelden om een locatie te starten, te onderhouden en te leiden. De inhoud kan variëren van onderwerpen als projectmanagement, fondsenwerving en communicatie.

Tevens is het een plek voor kennisoverdracht tussen de verschillende Boegbeelden, ter ondersteuning van de bijeenkomsten die twee keer per jaar plaatsvinden om ervaringen en praktijkkennis uit te wisselen.

Waarom is een digitaal platform essentieel gereedschap voor onze Boegbeelden?

Wil je Boegbeeld worden?

Wil je in jouw stad en buurt een eigen MuziekSpeelplaats opzetten? Wil je deze ook beheren? Laat het ons weten. We zijn altijd op zoek naar nieuwe locaties voor de MuziekSpeelplaats.

De MuziekSpeelplaats locaties die je kunt bezoeken en/of supporten

Den Haag

Lelystad

Rotterdam